WYSIWYG Web Builder

Skaning laserowy 3D | Pomiary z drona | Modelowanie BIM | Chmury punktów

Pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem
UAV czyli dronów
Mierzymy pryzmy kruszywa, hałdy węgla, wysypiska śmieci i składowiska odpadów, wyrobiska, kopalnie, warstwy na budowie, wykopy itp.

+48 604 189 879 | geodeta.warszawa@gmail.com

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH DRONEM
HAŁDY - WYKOPY - SKŁADOWISKA ODPADÓW - KRUSZYWA - WYROBISKA

W pomiarach i obliczaniu objętości mas ziemnych wykorzystujemy metodę fotogrametryczną przy użyciu UAV - tzw. pomiary z dronów. Technologia ta pozwala na błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górnicznych, składowisk odpadów a uzyskiwane wyniki są niezwykle precyzyjne.

Mamy doświadczenie przy pomiarze hałd kruszyw o objętości ponad 200.000 m3, wysypisk śmieci o powierzchni kilkunastu hektarów, składowisk węgla, zrębków drzewnych oraz warstw przy inwestycjach drogowych.

Wykonujemy monitoring składowisk odpadów (wysypisk śmieci): pomiar objętości składowanych odpadów, pomiary procesu osiadania wysypisk oraz dokumentację foto-video z powietrza.

Wykorzystując drona uzbrojonego w aparat fotograficzny 20 Mpix oraz system precyzyjnego pozycjonowania GPS RTK pozyskujemy pozbawiony generalizacji, wierny, trójwymiarowy model terenu (chmurę punktów, siatkę trójkątów mesh z teksturą) odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. Dokładność pomiaru objętości może dochodzić nawet do 0.5%
Pryzma kruszywa
Pomiar dronem
Pomiar objętości zrębków
NMT
Profil hałdy kruszywa
Pomiar dronem
Tandem dron plus fotogrametria to technologia bezinwazyjna, zmniejszająca do minimum czas przebywania człowieka w warunkach zagrożenia BHP a także nie wstrzymująca pracy zakładu, kopalni itp. na czas pomiarów.

Dodatkowo efektowna prezentacja pomiarów w postaci interaktywnych modeli 3D, przekrojów lub ortofotomap jest znakomitym środkiem inspekcji składowanych materiałów sypkich, przebiegu prac ziemnych, wyrobisk w kopalni.
Inne zastosowanie to wspomaganie modelowania inwestycji - obliczania objętości planowanych robót ziemnych.
Kontakt
GeoCube Usługi Geodezyjne Jakub Kałaska
geodeta.warszawa@gmail.com
(+48) 604-189-879
Copyright © Geodezja3D - Skaning laserowy 3D | Modelowanie BIM | Chmury punktów | Pomiary dronem
Social media
O nas
Jakub Kałaska
geodeta uprawniony, specjalista od skanowania laserowego 3D, operator UAV

Doświadczenie w skaningu laserowym od 2015 r. oraz w geodezji od 2006 r.