WYSIWYG Web Builder

Skaning laserowy 3D | Pomiary z drona | Modelowanie BIM | Chmury punktów

Specjalistyczne usługi z zakresu pomiarów 3D

Skanowanie laserowe 3D  dla architektury, budownictwa, BIM, przemysłu, dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków.

Fotogrametria naziemna oraz z drona (UAV)

+48 604 189 879 | geodeta.warszawa@gmail.com

Skanowanie architektury | BIM

Inwentaryzacje architektoniczne. Modelowanie BIM. Pomiary elewacji. Rzuty, przekroje, widoki.
Pomiary objętości z drona

Pomiary objętości mas ziemnych. Hałdy, pryzmy kruszywa. Pomiary wysypisk i składowisk odpadów, wyrobisk, zwałowisk. Pomiar wykopów na budowach.
Skaning 3D dla budownictwa
i przemysłu


Kontrola poprawności procesu budowlano-montażowego. Porównanie model BIM - chmura punktów. Skanowanie instalacji. Skaning zakładów przemysłowych.
Ortofotomapy z drona

Wysokorozdzielcze ortofotomapy z drona, numeryczne modele pokrycia terenu, fotogrametryczne chmury punktów.
Modele 3D zabytków i dzieł sztuki

Realistyczne modele mesh z teksturą obiektów zabytkowych, detali architektonicznych, dzieł sztuki.
Chmury punktów

Dostarczamy surowe chmury punktów w odcieniach szarości i w kolorze.
Skanowanie laserowe to nowoczesna technologia pomiarowa, którą cechuje szybkość i precyzja a przede wszystkim olbrzymia ilość pozyskiwanych danych geometrycznych o obiekcie. Podstawowy produkt skanowania nazywamy chmurą punktów, która składa się z milionów a nawet miliardów punktów, które reprezentują obiekt w przestrzeni trójwymiarowej.

Skaning pozwala mierzyć się ze skomplikowanymi zadaniami przygotowania dokumentacji zabytków, odzworowania skomplikowanych geometrii i układu obiektów (fabryki, zakłady przemysłowe), tworzenia dokładnych modeli 3D i rysunków 2D obiektów architektury a także pomiarów kontrolnych realizowanych budynków i wielu innych.
Kontakt
GeoCube Usługi Geodezyjne Jakub Kałaska
geodeta.warszawa@gmail.com
(+48) 604-189-879
Copyright © Geodezja3D - Skaning laserowy 3D | Modelowanie BIM | Chmury punktów | Pomiary dronem
Social media
O nas
Jakub Kałaska
geodeta uprawniony, specjalista od skanowania laserowego 3D, operator UAV

Doświadczenie w skaningu laserowym od 2015 r. oraz w geodezji od 2006 r.