skaner
Skanowanie laserowe 3D, pomiary z drona, inwentaryzacje architektoniczne  ... geodezja3D.pl
SPECJALISTYCZNE USŁUGI Z ZAKRESU POMIARÓW 3D
SKANOWANIE LASEROWE 3D  POMIARY Z DRONA
tel. 604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com
Posiadamy precyzyjny skaner laserowy Faro oraz drony DJI.

Fotogrametria
to dziedzina nauki i techniki zajmującą się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć - w dzisiejszych czasach cyfrowych i wysokorozdzielczych. Skaning laserowy, natomiast wykorzystuje do tego pomiar odległości i odkładanie kątów. W efekcie tych dwóch technologii otrzymujemy tzw.
chmurę punktów będącą dokładną numeryczną reprezentacją badanego obiektu. W rezultacie dalszego przetwarzania możemy uzyskać m.in.:

mapy 3D, ortofotomapy, ortofotoplany elewacji
modele BIM
interaktywne modele 3D danego obiektu
wektorowe rzuty kondygnacji budynków, przekroje i widoki (dokumentacja 2D)
wirtualne spacery, przeloty przez chmurę punktów
informacje dotyczące powierzchni, objętości, deformacji, itp.
siatki mesh, Digital Elevation Model (numeryczny model terenu)
Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
GeoCube Usługi Geodezyjne

Pomiarowe techniki 3D znajdują zastosowanie m.in. w następujących pracach:
inwentaryzacja architektoniczna, inwentaryzacje zabytków, elewacji, BIM
inwentaryzacje obiektów przemysłowych
analizy deformacji i odkształceń konstrukcji
obliczenia objętości mas ziemnych, wykopów, hałd kruszyw, zwałów węgla
dokumentacje obiektów archeologicznych
pomiary powierzchni
tworzenie map 3D i ortofotomap
Jesteśmy firmą geodezyjną, świadczącą usługi z dziedziny pomiarów 3D. Podstawa naszego działania to skanowanie laserowe, pomiary fotogrametryczne przy zastosowaniu drona (UAV Unmanned Aerial Vehicles lub BSP bezzałogowy statek powietrzny) oraz fotogrametria bliskiego zasięgu. Nasze produkty to m.in.:
ortofotomapa
MAPY 3D | ORTOFOTOMAPY

modele3D
MODELE 3D

inwentaryzacja
BIM i INWENTARYZACJE
ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW

chmura punktów
CHMURY PUNKTÓW
SKANOWANIE LASEROWE

pomiary objętości
KUBATURY MAS ZIEMNYCH

inspekcje z drona
INSPEKCJE DRONEM