skaner
Skanowanie laserowe 3D | Pomiary z drona | Inwentaryzacje architektoniczne | BIM
SPECJALISTYCZNE USŁUGI Z ZAKRESU POMIARÓW 3D
SKANING LASEROWY  POMIARY 3D
tel. 604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com
Posiadamy precyzyjny skaner laserowy Faro oraz drony DJI.

Fotogrametria
to dziedzina nauki i techniki zajmującą się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć - w dzisiejszych czasach cyfrowych i wysokorozdzielczych. Skaning laserowy, natomiast wykorzystuje do tego pomiar odległości i odkładanie kątów. W efekcie tych dwóch technologii otrzymujemy tzw.
chmurę punktów będącą dokładną numeryczną reprezentacją badanego obiektu. W rezultacie dalszego przetwarzania możemy uzyskać m.in.:

mapy 3D, ortofotomapy, ortofotoplany elewacji
modele BIM
interaktywne modele 3D danego obiektu
wektorowe rzuty kondygnacji budynków, przekroje i widoki (dokumentacja 2D)
wirtualne spacery, przeloty przez chmurę punktów
informacje dotyczące powierzchni, objętości, deformacji, itp.
siatki mesh, Digital Elevation Model (numeryczny model terenu)
Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
Warszawa

Pomiarowe techniki 3D znajdują zastosowanie m.in. w następujących pracach:
inwentaryzacja architektoniczna, inwentaryzacje zabytków, elewacji, BIM
inwentaryzacje obiektów przemysłowych
analizy deformacji i odkształceń konstrukcji
obliczenia objętości mas ziemnych, wykopów, hałd kruszyw, zwałów węgla
dokumentacje obiektów archeologicznych
pomiary powierzchni
tworzenie map 3D i ortofotomap
Świadczymy usługi z dziedziny pomiarów 3D na potrzeby architektury, budownictwa, BIM, ochrony zabytków, geodezji, inżynierii odwrotnej zarządzania majątkiem i infrastrukturą oraz branży produkcyjnej. Podstawa naszego działania to skanowanie laserowe, pomiary fotogrametryczne przy zastosowaniu drona (UAV) oraz fotogrametria bliskiego zasięgu.
ortofotomapa
MAPY 3D | ORTOFOTOMAPY

modele3D
MODELE 3D

inwentaryzacja
BIM i INWENTARYZACJE
ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW

chmura punktów
CHMURY PUNKTÓW
SKANOWANIE LASEROWE

pomiary objętości
KUBATURY MAS ZIEMNYCH

inspekcje z drona
INSPEKCJE DRONEM